wathebjenodigc‘Wat heb je nodig?’. Een campagne die bedoeld is om mensen binnen en buiten ’s Heeren Loo duidelijk te maken wat klantvolgend werken is. Uitgangspunt is dat medewerkers willen achterhalen wat mensen met een verstandelijke beperking nodig hebben en hen daarbij zo goed mogelijk te ondersteunen. Onder meer een stripalbum, een reizende expositie en een regionale tekenwedstrijd maken deel uit van de campagne.